Privacy Statement Beemster Label

U deelt uw persoonsgegevens met ons als u ons contact opneemt of als wij contact met u opnemen in het kader van onze cateringdiensten. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. In deze verklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens en uw privacy.

Identiteit en contact
Beemster Label is een meubelmakerij met de werkplaats in de Beemster. Beemster Label is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven op het adres Woestijnstraat 4, 1448 PG te Purmerend. Bereikbaar via [email protected] of 06-18399910.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht zoals uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van uw computer of uw kenteken. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon. Als u een zzp’er bent of een eenmanszaak, vof of maatschap hebt, dan zijn de gegevens van de onderneming ook persoonsgegevens, want ze zijn direct herleidbaar tot u.

Verwerken van persoonsgegevens
Verwerken is een wettelijk begrip. Het is ook een heel breed begrip. Het gaat namelijk om alles wat met uw gegevens kan worden gedaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Welke persoonsgegevens gebruikt Beemster Label?
Beemster Label gebruikt enkel persoonsgegevens die nodig zijn om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Dat zijn uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en rekeningnummer. Dit kunnen natuurlijk ook de (contact)gegevens van uw bedrijf of van een stichting zijn.

Hoe krijgen wij uw gegevens?
Beemster Label ontvangt de gegevens direct van u, omdat u die zelf aan Beemster Label verstrekt. Bijvoorbeeld omdat u informatie opvraagt via onze website, omdat u gebruik wilt maken van onze diensten of omdat u zich hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden door ons altijd vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dat nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nieuwbrief
Wij versturen periodiek een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over ons bedrijf en onze producten en ander nieuws. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Verstrekking van gegevens aan derden
Alleen als het nodig is, delen wij gegevens met derden. Dat doen we bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden op locatie of indien er producten geleverd moeten worden op uw adres.

Rechten
U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien. Wanneer het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden via [email protected] of te sturen aan het adres: Woestijnstraat 4, 1448 PG te Purmerend.